Plazma kesim; doğru akım özellikli güç kaynağı ile çalışmaktadır. İyonize ettiği basınçlı havayı, plazma haline çok kısa bir süre içerisinde dönüştürerek işlem yapar. Kesme işleminin iletken özellikli malzemeler üzerinde yapılmasına denir. Kesme işleminin yapılabilmesi için;  güç kaynağı, sürekli sabit basınçlı hava ve uygun tipe sahip torç gerekmektedir.

Çalışma prensibi temelinde, kızdırılan ve elektriksel özellikte olan iyonize olmuş gaz ile birlikte, kesimi yapılacak olan çeliğe veya malzemeye bir elektrik kanalı oluşturulması yatmaktadır. Elektrik devreleri topraklama klemensi tarafından topraklanır. Sistem bu biçimde çalışır. Verilen hizmetlerimizde plazma kesim işlemi yapılırken; tüm iletken metallere uygulama yapılabilmektedir. Ayrıca; son teknolojik özellikleri yardımı ile kesme işlemlerinin yanında, oluk açma işlemleri de yapılabilmektedir. Plazma kesim ile her kalınlıktaki malzeme kesilebilmektedir, kesilebilecek malzeme kalınlığı seçimi oldukça geniş bir aralıktadır.

Teklif Al